לפיתוח מנהיגות למצוינות ולהתמודדות עם מצבי משבר

ייחודיות שיטת דרייב

מהי שיטת דרייב?

שיטת דרייב מהווה אינטגרציה של חמישה עולמות תוכן מרכזיים:

עולם העסקים, הספורט, האימון, הפסיכולוגיה החיובית וחקר המוח והמצוינות.
התפיסה השלמה נקראת דרייבולוגיה: תורת המוטיבציה הממוקדת משמעות.

השיטה היא פרי ניסיון רב של מומחים מובילים, וחקר ממושך של ארגונים ויחידים שהשיגו תוצאות יוצאות דופן בתחומם, באופן שמבדל אותם מכל השאר.
השיטה מבוססת ניסיון שטח רב, מחקרים ומאמרים עדכניים בתחום של שני העשורים האחרונים ולכן הטריות והרלבנטיות הגבוהה.

שיטת העבודה שלנו לא עדינה! משמע – מעשית, חדה ומהירה, מזיזה הצידה את כל התירוצים וההימנעות ומסתכלת לאמת בעיניים (במה אני טוב ובמה פחות וכיצד מובילים תהליך שינוי שמטרתו לשפר ולתקן).
הגישה שלנו דורשת וסומכת על אותו משתתף שיצליח להגשים ולממש את מטרותיו וחלומותיו עם הכלים שלנו ובעיקר בזכות המודעות, הנכונות והמחויבות שאיתם הוא יוצא מהתהליך.

סוד ההצלחה שלנו הוא:
בסגל ההנחיה, בכלים המעשיים והמוכחים, בדרך הטמעתם החדשנית לכדי שליפתם ברגע האמת ולטווח ארוך. בנוסף הרלבנטיות, הטריות – מודלים שנבחנו ותוקפו בעשור האחרון, לצד מציאת הקונצנזוס במחקרים האחרונים בתחום, הופכים זאת לשימושי עוד יותר בפרט בעת הזו – אתגרי המאה ה-21.

יחודיות השיטה:
המומחים שעימם פיתחה עדי את השיטה הבינו כי העיסוק בהגברת מוטיבציה והצבת יעדים ומטרות אינו מספק פתרון שלם. מה שמייחד את השיטה הם אותם הכלים המסייעים במיפוי חסמי ההצלחה והגורמים המעכבים, כדי לתת פתרון שלם ותומך לתופעה הלגיטימית המאפיינת בני אדם וארגונים: שחיקה, עייפות ורגעי משבר.

התאמה

ייחודיות נוספת מתבטאת בדרך ההעברה וההגשה הנעשית תוך התחשבות בסגנונות הלמידה השונים, כך שגם בקבוצה מגוונת ומאתגרת (מצטיינים או מתקשים) אנו יודעים לתת מענה לכל הסגנונות ולשמור על קצב ועניין להטמעה מרבית.

אפקטיביות

השיטה מעשית, בעלת רצף תהליכי מובנה ואפקטיבית מאוד. (החל מ-4 שעות חשיפה ועד 300 שעות תלוי מטרה).

תוצאות

תוצאות התהליך נראות תוך שבועות עד חודשים ספורים ונשארות לאורך זמן (מגובה מחקרית).

הפרה והפוסט:

ההערכה והמדידה שלנו

אנו משלימים את התהליך עם שאלון שמטרתו לתת תמונת אורך ו-Follow up לאחר שנה, כשלוש שנים וכך הלאה במטרה לבחון את אפקטיביות הכלים, המיומנויות ותהליכי השינוי גם לטווח הארוך.

עד היום ואחת לשנה אנו נוהגים לתקף את החומרים שלנו: שאלונים, מצגות, ספרים, הפעלות, אמצעי המחשה – מדיה, סרטונים, תרגילים והפעלות. זאת לאחר איסוף הנתונים שעלו מהתחקירים והמשובים. לרוב השינויים והתיקוף נעשים סביב נושא התמהיל, כמה תיאוריה (מודלים והסברים פרונטליים, מול כמות ההפעלות, התרגילים, היישום והרפלקציה. התמהיל מותאם ומשתנה בהתאם לקהל היעד ומטרותיו.

תהליךהערכה נעשה בכמה מישורים:

אנו מעבירים שאלוני פתיחה – לבדוק מהי נקודת המוצא טרם התנעת התהליך ושאלון/סקר סיום סדנה על מנת לקבל תמונה על אפקטיביות התהליך אותו עברו המשתתפים.

השאלון

שאלון הפתיחה מורכב מ-12 שאלות מרכזיות בנוגע לכמה נושאים, כגון: חוזקות, כלים להתמודדות עם קשיים, תקשורת והגשמת חלומות בעוד ששאלון הסיום מורכב משאלות אלו (על מנת לבצע השוואה) וכן שאלות בנוגע לשביעות הרצון מהסדנה, התייחסות לכלים שהשפיעו יותר לדעת המשתתף, נקודות לשיפור ושימור וכן משוב על הדרייבולוג/ית – מנחה הסדנה.

פיתוח תהליך ארגוני

את סיכום הנתונים אשר מתקבלים מתוך אלפי השאלונים אנו מציגים ומנתחים יחד עם הגורמים הרלוונטיים שאצלם התקיימה הסדנה, דבר אשר מהווה בסיס משמעותי לביצוע סדנאות עתידיות ולתהליך הלמידה הארגוני.

תחקיר והפקת לקחים

אנו נוהגים לעשות תחקיר לכל פעילות מוצלחת ופחות במטרה להפיק לקחים ולמפות את הגורמים לשיפור ולשימור – שכפול הצלחות והצפת דילמות ופתרונן (באמצעות טפסים מיוחדים וישיבות ייעודיות עם הסגל שהנחה וצוותי הפיתוח והחשיבה המנוסים שלנו יחד עם מומחי תוכן חיצוניים שמלווים אותנו).

רקע על המחקר, השיטה וביבליוגרפיה:

הרקע והרציונל:

השיטה היא פרי ניסיון רב של מומחים מובילים וחקר ממושך של ארגונים ויחידים שהשיגו תוצאות יוצאות דופן, באופן שמבדל אותם מכל השאר.

המחקר המקדים:

חלק גדול מהשיטה מקורי ועדכני ומבוסס ניסיון יישומי בשדה/בשטח ומניסיון חיים רצוף אתגרים – חלק מהניסיון והתובנות מושפעים מטרגדיות ומצבים סבוכים ומורכבים, שהובילו להדגיש את נושא חשיבות פיתוח וחיזוק החוסן האישי. זו סיבה נוספת לכך שמרכיב הליבה בשיטה הוא נושא החוסן, בנוסף לאלה עדי נוהגת להתעדכן וללמוד באופן שוטף בסמינרים של טובי המומחים בארץ ובעולם. מצ"ב חלק מהספרות והמחקרים הרלבנטיים שגם להם יש השפעה על הכלים, העקרונות והמודלים שפיתחנו..

פיתוח השיטה:

שיטה פותחה לראשונה בשנת 2008 ע"י עדי כהן-לוי, אחרי 3 שנות היתכנות והתנסות בשטח. במהלך השנים הצטרפו ויעצו לעדי מומחים מולטי דיספלינריים, אשר סייעו בהתאמת השיטה למגוון קהלים, כחדשנית ורלבנטית למאה ה-21. השיטה מלווה במחקרים מקדימים שנעשו בתחילת הדרך באופן פרטי כולל תצפיות, סקרים ומאות ראיונות עומק עם מומחים, לצד תימוכין ממחקרים אחרונים ובולטים בתחום. עד היום המחקר של דרייב ממשיך ומקבל תוקף אקדמי (מאונ' ת"א, אונ' חיפה בליווי פרופ' שכטמן. המרכז הבינתחומי. מכון ויצמן ומכון מופת שעושים בימים אלה מחקר אורך על תכנית רצים ביחד 5).

גם היום המכון ממשיך את המחקר היישומי הכולל בין השאר פגישות וראיונות עומק עם גיבורים מהתרבות הישראלית במגוון תחומים (טכנולוגיה, מדע, ביטחון, חינוך, ספורט, עסקים).

בסיס השיטה – למה דווקא לוגותרפיה?!

מדובר על טכניקה טיפולית שפותחה על ידי דר' ויקטור פרנקל (פסיכיאטר ששרד את השואה), ומתייחסת לפשר ולמשמעות שנותן האדם לחייו, אשר הוצגה בספרו "האדם מחפש משמעות" (1981). מטרת השיטה להעניק לאדם תחושת אומץ ואחריות על המתרחש בחייו, מתוך ההנחה שכל אדם שואף להבין את העולם בו הוא נמצא. לשיטה זו שלושה בסיסים עיקריים:

השאיפה למשמעות – האדם, בעל הבחירה החופשית, מחפש מנסה להבין את עולמו ואף מוכן לסבול הרבה לצורך כך. משמעות החיים – האדם דרך מעשיו נדרש לתת את הפשר והמשמעות לנעשה בעולמו, כאשר ישנן משמעויות רבות ולא רק אחת ויחידה.

חירות הרצון – לאדם יש את החירות והחופש לנקוט בעמדה בקשר לחייו, עמדה אשר תלויה במידה מסוימת מהגבלות ונורמות הסובבות אותו, כאשר הוא יכול להחליט כיצד להתמודד עם אותן הגבלות, אם בלחימה או בכניעה להן.

מחקרם של Kang et al  (2013) בחן כיצד חינוך להערכת החיים מבוסס לוגותרפיה משפיע על הערכת החיים, משמעות החיים ודיכאון בקרב תלמידים בוגרים בבית ספר יסודי. הם מצאו כי חינוך להערכת החיים יעיל בשיפור המשמעות לחיים, הערכת החיים והפחתה של הדיכאון בקרב תלמידים בבית ספר יסודי.

מצאנו שרוב מצבי הסיכון בקרב צעירים בפרט ולאוכלוסייה המגוונת בכלל, נובעים משתי סיבות מרכזיות:

  1. לאותו צעיר או אדם אין את מי לשתף
  2. אין להם משמעות/פשר בשביל מה לקום בבוקר… (אין להם מטרה ראויה, משהו שמרגש ומאתגר אותם).

אינטגרציה של חמישה עולמות תוכן

חיזוק החוסן האישי והלאומי 

באופן מעשי ומיידי

ביחד נתאושש, נתחזק וננצח!

מכון דרייב עורך מפגשי זום תכליתיים עם כלים מעשיים ומהירים לצוותים מקצועיים ולגורמים תומכים ומחזקים.

לניהול ולהתמודדות במצבי לחץ, משבר ואסון, במציאות המשותפת לכולנו.

בימים קשים אלה מכון דרייב הקים מנהלת חוסן ייעודית. הכשרנו את אנשי הסגל שלנו במתכונת חירום התנדבותית.  באמצעות הרצאה דינמית בזום, אנו מעניקים כלים מעשיים, משמעותיים ובגובה העיניים, שבעזרתם תדעו כיצד להטעין ולחזק את החוסן של עצמכם ושל סביבתכם באופן מעשי ומיידי. ביחד נתאושש, נתחזק וננצח!

אימון לייזר

לראשונה בישראל


כל הפרטים בקרוב!
לרשימת ההמתנה, נא השאירו פרטים:

טופס יצירת קשר

1-700-550-809

info@adidrive.com

המכון מלווה גופים וארגונים גדולים, שהשירות והמוצר שלהם משפר ומציל חיים.