700x300_שותפים

תודה ללקוחותינו ולשותפינו למחקר.

*נכון להיום המכון לא מקבל פרויקטים ולקוחות חדשים.

המכון מתמקד במתן שירותי פיתוח תוכן לעמותת דרייב, בהכשרות ובסדנאות לקורסים מקצועיים (לארגוני ענק מובילים וערכיים), במחקר יישומי, הערכה ומדידה ובפיתוח מתודולוגיות וכלים חדשניים.

המכון מפרסם מאמרים ומוציא לאור ספרים ותכנים מקצועיים להכשרות, להשתלמויות ולסדנאות.

בין לקוחותינו:
ארגונים ביטחוניים וממשלתיים: משרד החינוך, צה"ל, משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, משרד החוץ, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, משמר הגבול, יחידות מיוחדות.

 בצבא עיקר הפעילות בהכשרת סגלי הפיקוד במגוון יחידות ובחילות השונים לרבות חיל האוויר, חיל החינוך ובתי הספר למנהיגות, פיקוד והדרכה.
ארגוני ענק גלובליים: (אינטל, אמדוקס, HP, ישקר, תעש, רשת ישרוטל, רשת פתאל, כתר פלסטיק, בנק מסד, אסם נסטלה, גופים פיננסיים, חברות הייטק מובילות).
ליווי הנהלות בכירות של אגפים בארגוני ענק, משרדים ממשלתיים וערים ורשויות מקומיות. (ליישום המדיניות, החזון וגיבוש הצוות ליצרן, אפקטיבי וסינרגטי במיוחד).
במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית: בעשרות בתי ספר, בפרויקטים לאומיים ובהכשרת סגלי החינוך, הניהול וההוראה, ובסדנאות לתלמידים על כל הרצף (עדיפות מכיתה ח' ומעלה).
 (בחינוך הבלתי פורמלי: בפרויקטים מגוונים למנהיגות חינוכית וחברתית. עם הצופים, החברה להגנת הטבע, החברה למתנסים, הכשרות של מנטורים ומנהיגים צעירים – מדריכי שלח וחוגי סיור, מדריכים צעירים והנהגות של תנועות הנוער).
מוסדות להשכלה גבוהה: הטכניון, הבינתחומי, מכון ויצמן, אונ' ת"א, בר אילן, אונ' חיפה, בית ברל, וינגייט, סמינר הקיבוצים, המכללה למנהל.